Fritsch

I Niederösterreich, sex mil väst om Wien ligger Weinberghof Fritsch vingårdar. Sedan 1999 drivs vingården av Karl Fritsch som då tog över efter sin far och började odla enligt biodynamiska regler. Idag är alla vingårdar Bio-certifierade och man arbetar efter de principerna i vingården men även i vineriet. Hos Karl Fritsch används inga bekämpningsmedel utan man arbetar i harmoni med naturen. Weinberghof Fritsch består idag av 25 hektar i fem olika vingårdslägen. Karl Fritsch är en av grundarna till Respekt-Biodyn, en organisation som arbetar med utbildning i biodynamisk vinframställning och certifierar andra vinproducenter. Weinberghof Fritsch är idag ett familjeföretag där tre generationer samarbetar. 

https://www.fritsch.cc/