Producta Vignobles

Producta Vignobles är en av de största producenterna i Bordeaux där flera kooperativ och enskilda vingårdar ingår. Man kontrollerar vingårdar och producerar vin från 50 olika appellationer tillsammans med 2500 vinodlare på en areal av 20 000 hektar. I sitt nätverk har man även samarbete med 150 exklusiva AOC-betecknade vinslott. Målet är att producera viner som helt speglar druvor och appelationerna.

https://producta.com