Roger Neveau

Familjen Neveus rötter i Loiredalen är imponerande. De lokala arkiven visar att en Jean Neveu bodde i byn Verdigny (där familjen fortfarande bor) redan på 1200-talet och familjehandlingar visar att de redan ägde och brukade odlingsmark 1641. Det var Roger Neveu, pappa till nuvarande ägare Éric och Jean-Philippe, som tog domänen till vad den är idag genom att göra och tappa sitt eget vin och sälja det direkt till kunder, vänner, restauranger och importörer.

https://www.roger-neveu-sancerre.com